خانه / جمعیت مریوان

جمعیت مریوان

شهرستان مریوان از جمله شهرستانهایی در استان كردستان است كه در دهه‌ی ۶۰ به دلیل جنگ تحمیلی و حوادث ناشی از آن و در دهه‌ی ۷۰ به دلیل دستیابی و خرید و فروش كالاهای خارجی و داخلی و دایر شدن بازارچه مرزی، تغییرات جمعیتی چشمگیری داشته است. این تغییرات جمعیتی مشتمل بر مهاجرت ساكنین روستاهای مرزی و شهر مریوان به سایر نقاط شهرستان‌ و استان در زمان جنگ تحمیلی و برگشت آنان و نیز مهاجرت عده‌ی بسیاری از شهرها و استانهای همجوار به شهر مریوان، روستای كانی‌دینار و جوجه‌سازی و روستاهای حاشیه‌ی دریاچه‌ی زریبار بدلیل مبادلات مرزی مجاز و غیرمجاز و پتانسیل های گردشگری می‌باشد.

براساس آمار سرشماری سال ۸۵ کل جمعیت ۱۵۳۲۷۱ بوده است. که ۷۴۳۲۷ نفر زن و ۷۸۹۴۴ نفر مرد می باشند. از کل این تعداد در حدود ۹۳۶۸۶ نفر جمعیت شهری و ۵۹۵۸۵ نفر جمعیت روستایی می باشند.بر اساس این آمار ۲۰۹۲۱ نفر افراد زیر بیست سال می باشند که ۱۰۱۹۶ نفر زن و ۱۰۷۲۵ نفر مرد می باشند.

همچنین براساس آخرین آمار در سرشماری سال ۹۰ کل جمعیت ۱۶۸۷۷۴ بوده است. که ۸۳۰۶۳ نفر زن و  ۸۵۷۱۱ نفر مرد می باشند. از کل این تعداد در حدود ۱۲۲۰۶۳ نفر جمعیت شهری و ۴۶۷۱۱ نفر جمعیت روستایی می باشند.

Loading...
Loading...